top of page

SKOOLGELD 2023

Graad R       R 29 920 per jaar (11 gelyke paaiemente van R2 720 per maand- Januarie tot November)

                      Korting R1 496 (indien voor of op 28 Februarie 2023 ten volle betaal)

                      Dus R 28 424.

 

Graad 1-6   R 24 200 per jaar (11 gelyke paaiemente van R2 200 per maand -  Januarie tot November)

                      Korting R1 210 (indien voor of op 28 Februarie 2023 ten volle betaal)

                      Dus R 22 990.

Graad 7       R 24 750 per jaar (11 gelyke paaiemente van R2 250 per maand – Januarie tot November)

                      Korting R1 237.50 (indien voor of op 28 Februarie 2023 ten volle betaal)

                     Dus R 23 512.50.

 

VERDERE KORTING

 

5% op skoolgeld vir gesinne met 3 of meer leerders in die skool

 

2,5% op skoolgeld vir debietorderrekeninge.  Korting word maandeliks teen u rekening gekrediteer.  Geweierde debietorders: korting word gekanselleer en die volle maandfooi is onmiddellik betaalbaar.

 

 

NASKOOLGELD 2023

 

Slegs per debietorder betaalbaar.

GEEN leerder sal tot die naskool toegelaat word sonder ‘n geldige debietorder nie.

Inskrywingsfooi van R140 per jaar  (betaalbaar met naskoolregistrasie).

 

Naskoolgelde                                       

 

 R 11 770 per jaar, afbetaalbaar in 11 gelyke paaiemente vanaf Januarie tot November ten bedrae van R 1070 per maand.

Bankbesonderhede

          NAAM:                                   LAERSKOOL WIERDAPARK
          BANK:                                    ABSA TJEKREKENING
          TAK:                                       CENTURION
          TAKKODE:                             632005
          REKENINGNOMMER:          01029703597

bottom of page